Historie

Bouw van de molen

Op 15 mei 2008 werd de eerste paal voor de nieuwe molen ‘geboord’ door Bart Slooten, bestuurslid van de stichting Johannes Bos.

Voor het ontwerp van de molen en molenschuur tekende architectenbureau Cornelis de Jong uit Midden-Beemster. De molen werd gebouwd door Gebr. Poland uit Oterleek, één van de weinige bedrijven in Nederland die nog de ambachtelijke traditie en het vakmanschap van het bouwen van molens beheerst.

Op 6 februari 2009 werd het molenlijf, de koningsspil en de kap op de onderbouw geplaatst. Later werden ook de roeden gestoken en opgehekt. Op 19 juni 2009 werd de molen feestelijk in gebruik genomen. De opening werd verricht door wethouder Alsemgeest van Alkmaar.

Historische grond

Rond 1850 telde Nederland ongeveer 10.000 molens. Elk dorp had wel zijn eigen korenmolen voor het malen van graan. Nu telt Noord-Holland nog 153 molens. In Alkmaar zijn dat er, met De Gouden Engel erbij, dertien. Daarmee verdient Alkmaar het predikaat ‘molenstad van Nederland’.

De firma Wed. C.Bos Czn. in Koedijk was een echt familiebedrijf, dat zich gespecialiseerd had in veevoederproducten, zoals paarden-, kalver- en runderbrokjes, schapenmeel, lammerenbrokjes enzovoorts.

Tussen de familie Bos en Koedijk bestond al sinds 1847 een nauwe band. De molen De Koe, waar eerst op de wind werd gemalen, werd in 1930 gesloopt. Het proces van het malen en mengen van veevoeders was toen inmiddels al verplaatst naar de nabij gelegen maalderij.

Tip: er is een boekje verschenen, getiteld ‘150 jaar graan en meel’, kroniek van een Koedijker molenaarsfamilie. Hierin wordt uitgebreid de historie van de maalderij en de familie Bos beschreven. Het boekje is verkrijgbaar in de winkel of per email.


De naam De Gouden Engel

De naam van de molen is ontleend aan het traditionele Koedijker Sinterklaasfeest, het Gouden Engelfeest, dat op 31 december werd gevierd. Waarschijnlijk is de naam ontleend aan het schenken van een houten kerkje, waarbij de jaarwedde voor de pastoor werd uitbetaald in ‘Gouden Engelsen’, in de late Middeleeuwen een geliefd betaalmiddel.

De molen kan worden beschouwd als een geschenk voor het dorp. Door te kiezen voor de naam ‘De Gouden Engel’ wordt de herinnering aan dit aloude Koedijker feest levendig gehouden.


De Gouden Engel in de media

In de loop der jaren is er over De Gouden Engel al veel geschreven. Hieronder kunt u een aantal artikelen teruglezen:
- Vincent en Karlijn Kraans meelmolen (bron: Foodies - 2011)
Oude Molen - de Gouden Engel - Koedijk

Museum - Molen de Gouden Engel

Museum - Molen de Gouden Engel